برچسب آرشیو: زمان حرام بودن سلام

سلام دادن به چه اشخاصی حرام است؟

56456464 310x165 - سلام دادن به چه اشخاصی حرام است؟

به چه کسانی نباید سلام کنیم؟ سلام کردن از جمله مستحباتی است که در دین اسلام بر آن بسیار تأکید شده است. اما در بعضی موارد، این عمل، مستحب، مکروه و در بعضی موارد حرام می باشد. در ادامه به موارد مکروه بودن سلام کردن و حرام بودن سلام کردن …

در ادامه بخوانید »