برچسب آرشیو: درباره وجود برزخ

عالم برزخ در اعتقاد تشیع

5436546334 310x165 - عالم برزخ در اعتقاد تشیع

اعتقاد داریم که بین این جهان و آخرت، عالمی وجود دارد به نام برزخ. عالم برزخ، عالمی است که روح همه ی انسان ها بعد از مرگ تا روز قیامت در آن قرار می گیرند. واژه برزخ در قرآن کریم، سه بار تکرار شده است (سوره فرقان، آیه۵۳؛ سوره الرحمن، …

در ادامه بخوانید »