عالم برزخ در اعتقاد تشیع

اعتقاد داریم که بین این جهان و آخرت، عالمی وجود دارد به نام برزخ. عالم برزخ، عالمی است که روح همه ی انسان ها بعد از مرگ تا روز قیامت در آن قرار می گیرند. واژه برزخ در قرآن کریم، سه بار تکرار شده است (سوره فرقان، آیه۵۳؛ سوره الرحمن، آیه۲۰؛ سوره مؤمنون، آیه۱۰۰ اما تنها در آیه۱۰۰) سوره مومنون به معنای اصطلاحی به ‌کار رفته است. در این آیه، خداوند پس از بیان نابجا بودن درخواست برخی افراد که هنگام رویارویی با مرگ، خواهان بازگشت به دنیا می شوند، اعلام می کند که اینان تا روز قیامت در برزخ به سر خواهند بُرد.

5436546334 - عالم برزخ در اعتقاد تشیع

برزخ در لغت، به معنای فاصله ميان دو چيز است. زیرا عالم برزخ فاصله ميان دنيا و آخرت است و اين دو را به هم وصل مى كند به همین دلیل، آن را برزخ مى نامند.

بَرْزَخْ عالَم میان دنیا و قیامت است که از آن به قیامت صغری، عالم قبر و عالم مثال نیز تعبیر می‌شود. بعد از مرگ و جدایی روح از بدن مادی، انسان به برزخ ورود می یابد که اولین مرحله از آن، سؤال قبر است که به باور گروهی از متفکران، خطاب به بدن مثالی است و به باور گروهی دیگر، خطاب به بدن مادی موجود در قبر خاکی است.

بر اساس آموزه های اسلامی، این عالم برای هر دو گروه مؤمن و غیرمؤمن وجود دارد؛ با این تفاوت که برای مؤمنان، بهشت و برای کافران، جهنم است.

در برزخ، امکان تکامل و تنزل توسط رفتارهای اختیاری، از عموم انسان ها – به استثنای کودکان – سلب می شود اگرچه این امکان توسط آثار اعمالی که سابقا در دنیا انجام داده‌ایم، وجود دارد.

درباره وجود شفاعت در برزخ نیز میان محققان اختلاف نظر است: گروهی حیطه شفاعت را اعم از قیامت و برزخ می دانند؛ و گروهی نیز آن را منحصر به قیامت می‌دانند.

حیات برزخی از منظر مفسران شیعه و اهل سنت

برزخ، عالمى است که ارواح همه انسانها پس از مرگ تا روز قیامت در آن قرار مى گیرند. بنا بر دیدگاه های موجود در تفاسیر، حیات برزخى، از موارد اختلافی بین شیعه و سنی ها است تا جایی که برخی از اهل تسنن اعتقاد به ارتباط با ارواح درگذشتگان را حرام می دانند. با روش توصیفی تحلیلی و در مواردی علمی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای نشان میدهد که مفسران در مفهوم حیات برزخی، به توسعه مفهوم آیات از منظر روایات نیاز دارند و با اکتساب اختلاف دیدگاه تفاسیر شیعه و سنی، تحلیل و نقد منصفانه، مفهوم اصیل عالم برزخ و حیات برزخی را می توان تبیین کرد تا با استناد به آن مفاهیم، اختلاف بین مفسران در مواردی چون استعانت از ارواح اولیاى الهى، استغاثه و توسل به ایشان بعد از وفاتشان و زیارت قبور مردگان، مرتفع گردد.

البته از جزئيات عالم برزخ آگاهى زيادى نداريم و نمى توانيم داشته باشيم، اين قدر مى دانيم كه ارواح انسان ها مانند اون دنیا با توجه به اعمال آن ها عذاب می کشند و به پاداش دست پیدا می کنند. ارواح نيكان و صالحانى كه در درجات بالا قرار دارند (مانند ارواح شهدا) در آن جهان، متنعم به نعمتهاى فراوانى هستند و نيز ارواح ظالمان و حاميان آنها در آن جهان عذاب می بینند.

گروه سومى كه گناهان كمترى دارند نه جزء اين دسته اند و نه جزء آن دسته، و شامل هيچ كدام از عذاب ها و كيفرها نيستند، گويى در جهان برزخ در حالتى مانند خواب فرو مى روند و در رستاخيز بيدار مى شوند!

اگرچه اکثریت مذاهب در ادیان ابراهیمی یهودیت، مسیحیت و اسلام معتقد به تجدید حیات افراد نیستند، اما گروه‌های خاصی در این ادیان به تناسخ اشاره می کنند. تناسخ مفهومی فلسفی یا دینی و بیان کننده مرحله ای از حیات موجود زنده است که زندگی جدیدی را در جسم یا هر کالبد دیگری بعد ازهر مرگ آغاز می‌کند. همچنین به آن تولد مجدد یا انتقال می گویند و بخشی از آموزه سمساره درباره ی وجود چرخه ای است. این اصل اساسی همه ادیان شاخص هند، یعنی بودیسم، هندوئیسم، جینیسم و سیک است.

مقاله پیشنهادی

456654564 310x165 - اعمال شب بيست و يكم ماه مبارك رمضان

اعمال شب بيست و يكم ماه مبارك رمضان

شب قدر همان شبى است كه در تمام سال شبى به خوبى و فضيلت آن …